• header
  • header

Selamat Datang di Website SMA GITA KIRTTI 3 JAKARTA | Terima Kasih Kunjungannya. *** ***

 

STRUKTUR PENGURUS OSIS SMA GITA KIRTTI 3 JAKARTA

TAHUN PELAJARAN  2015/2016

 

1. Ketua                           : Muhammad Adnan              Kelas : XI  IIS

2. Wakil Ketua                   : Rinaldi                               Kelas : X   MIIA

3. Sekretaris                     : Tiara Cahya Widiana            Kelas : XI   MIIA

4. Wakil Sekretaris            : Muhammad Aulia  R.T          Kelas : X MIPA   

5. Bendahara                    : Siti Khojidah M                    Kelas : XI MIPA

6. Wakil Bendahara            : Syahrina Amalia R               Kelas : X IPS

7. Seksi-Seksi

      a. Seksi Ketuhanan Yang Maha Esa        : 1. Ainun Fadilah             Kelas : XI MIPA

             ( Rohis )                                         2. Sulthon Hanafi           Kelas : X MIPA

             ( Rokris )                                        1. Natasya Helena C       Kelas : XI IPS

      b. Seksi Pendahuluan Bela Negara

             ( Paskibra )                                     1. Dzaki Faiz Abdullah     Kelas : X MIPA

                                                                   2. Rifzah Rifansyah         Kelas : X IPS

             ( Tata Upacara )                               1. Tasya Nurul Rahmah   Kelas : XI MIPA

             ( PMR )                                           1. Frana Wijaya              Kelas : X MIPA

                                                                   2. Kinanti                      Kelas : X IPS

      c. Seksi Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

              ( Futsal )                                         1. Rizky Maulana          Kelas : XI MIPA

                                                                    2. Fadil Adam               Kelas : X MIPA

              ( Tae Kwonddo )                              1. Moh. Alfa Ramadhan  Kelas : XI IPS

                                                                    2. Alfia Bunga Sovia      Kelas : X MIPA

     d.  Seksi Persepsi dan Apresiasi Seni

               ( Tari Saman )                             1. Nabila Ramadhani Putri Kelas : XI MIPA

                                                                 2. Nadia Marcellina            Kelas : X MIPA

               ( Marawis )                                  1. Raka Oktaditya             Kelas : X IPS

                                                                 2. Derry Sharly                 Kelas : X IPS

     e. Seksi Kreatifitas dan Kemandirian Diri

              ( Pramuka )                                  1. Alvina Taruna Madya     Kelas : XI IPS

                                                                 2. Sri Putri Anjeli              Kelas : X IPS

      f. Seksi Pemberitahuan/Informasi          

              ( Mading )                                    1. Sessa Zahra                 Kelas : X IPS

                                                                 2. Cindy Putri Budiman     Kelas : X IPS

 

 

                                                                                              Jakarta,  Agustus 2015

                                                                  Kepala SMA Gita Kirtti 3 Jakarta

 

 

                                                                  Dra. Hj. Yuliani

 

 

 

A. SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)

SMA GITA KIRTTI 3 JAKARTA

TAHUN 2016/2017

 

     1.  Ketua                  :   SULTON HANAFI                             Kelas : XI MIPA

     2.  Wakil Ketua        :   GADIS OKTAVIANI                         Kelas : X IPS

     3.  Sekretaris           :    DHUHA ASMAULI DZAFI                Kelas : XI MIPA

     4.  Wakil Sekretaris :    DARA OKTAVIANA                         Kelas : X MIPA 2

     5.  Bendahara           :   NOVA ANNISA                                Kelas : XI MIPA

     6.  Wakil Bendahara :   NITA AYU AMALIA                         Kelas : X MIPA 1

     7.  SEKSI - SEKSI

           A. Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

                1). Rohis              : a.  AITYA YUDHA PRATAMA          Kelas : XI IPS

                                               b. CELCIA NADA RIVANTY            Kelas : X MIPA 1

                    2). Rokris            :  a. ALVINA DWI PANJAITAN         Kelas : X MIPA 1

                                               b. JEANNY IVANA C.P                   Kelas : X IPS

          B. Pendahuluan Bela Negara

                1). Paskibra         : a. DZAKI FAIZ ABDULLAH           Kelas : XI MIPA

                                               b. INEZ NABILAH M.                    Kelas : X MIPA 2

                2). Tata Upacara  : a. FRANA WIJAYA                       Kelas : XI MIPA

                                                b. ANGGITA CAHYA                     Kelas : X IPS

                   3). PMR                : a. SABRINA WADA HUNA             Kelas : X MIPA 1

                                               b. RIFKY NOFIANTO                    Kelas : X MIPA 1

         C. Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi

                1). Sepakbola        : a. BAGAS ALIF                           Kelas : XI IPS

                                                 b. M.DAFFA IRSYA A.                Kelas : X MIPA1

                2). Beladiri             : a. ARFAN MAULANA                 Kelas : XI IPS

                                                 b. REZA SEPTIANSYAH             Kelas : X MIPA 1

                3). Basket              : a. MUHAMMAD ALIF                 Kelas : X MIPA 1

        d. Persepsi dan Apresiasi Seni

                 1). Tari Saman      : a. PUSPITA MAWARNI            Kelas : XI MIPA

                                                  B. SYIFA PUTRI ARMA            Kelas : X IPS

                 2). Mading            : a. DESSY SAFITRY                    Kleas : X MIPA 2

                                                 b. FADIA RIZKY AGUSTIN        Kelas : X IPS

        e. Kreatifitas dan Kemandirian Diri

                   1). Pramuka       : a. SYAHRINA AMALIA              Kelas : XI IPS

                                                 b. DIMAS FATIN LEGOWO       Kelas : X MIPA 2

                   2). Kedisiplinan  :  a. MUHAMMAD OSAMA           Kelas : XI MIPA

                                                 

   B. SUSUNAN PEMBINA OSIS SMA GITA KIRTTI 3 JAKARTA

TAHUN 2016/2017

 

                       1. WIDODO, M.Pd.

                       2. DRS. ISMUJOKO